Vamberk

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.114423, 16.280363
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází 700 metrů severně od náměstí, ve Vrabcově ulici, v těsném sousedství městské teplárny. Založen byl údajně před rokem 1673, v písemných pramenech je doložen teprve roku 1688 a v letech 1753, 1806 a 1820 byl postupně rozšiřován. Sloužil židovským náboženským obcím Kostelec nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí a Choceň. Na jeho ploše se nalézá asi 500 náhrobních kamenů z let 1700 - 1940, včetně mnoha cenných barokních stél s bohatou symbolikou. Pozemek hřbitova je rozdělen na dvě části korytem malého potoka. Při vstupu stojí obvodové zdivo průchozí márnice či vozovny.

V průběhu druhé poloviny 20. století byl hřbitov poškozen výstavbou teplárny v jeho těsné blízkosti, škody napáchal i potok protékající hřbitovem. Náhrobky byly povaleny, zeď byla rozpadlá, z márnice byly jen trosky. V letech 1992 – 1995 byla za finanční podpory Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou opravena ohradní zeď a byly znovuvztyčeny povalené náhrobky. Do budoucna je třeba uvažovat o celkové rekonstrukci márnice a opravě ohradní zdi kolem hřbitova, je také třeba počítat s restaurováním cenných historických náhrobků. V současnosti je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Průzkumem zdejších náhrobků bylo zjištěno, že zde leží i příbuzní Madeleine Albrightové. Jsou to: Alois Spiegel 1846 – 1913 dlouholetý starosta (předseda) ŽNO v Kostelci n.O., velkoobchodník Františka Spiegelová 1853 - 1925 Wilhelmine Spiegelová 1877 – 1930 manželka advokáta Poppera z Kostelce n. O. Alfred Siegel 1878 – 1936 velkoobchodník v Kostelci n. O. Karl Spiegel 1889 - 1905 Franz Spigel 1909 – 1910 Marie Spiegelová 1908 - ? Jan Karel Spiegel 1917 - 1919

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 155.786,- Kč

Oprava ohradní zdi: 152.506,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.280,- Kč

Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 55.786,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Roky 1997, 1998 a 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.360,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.522,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.615,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.595,- Kč

Rok 2004 – kácení rizikových stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 46.686,- Kč

Kácení stromů: 8.211,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 38.475,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.640,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.641,- Kč

Rok 2007 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.350,- Kč

Rok 2009 - dokumentace a restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 138.553,- Kč

Dokumentace a restaurování náhrobků: 131.903,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.650,- Kč

Rok 2010 - restaurování a vztyčování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 838.840,- Kč

Restaurování náhrobků: 833.350,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.490,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 349.000,- Kč

Královéhradecký kraj: 300.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 189.840,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, pokračování opravy a restaurování náhrobků, restaurování kamenného vstupu.

Celkové náklady: 386.490,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Královehradecký kraj: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 186.490,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 250.024,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 54.000,- Kč

Královehradecký kraj: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 96.024,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70468.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.