Židovské památky Čech, Moravy a Slezska

Záměrem stránek věnovaných židovským památkám Čech, Moravy a Slezska je zpřístupnění kompletní online databáze památek. Stránky mají sloužit nejen jako turistický portál, ale také jako zdroj ověřených informací pro historiky, genealogy a širokou veřejnost. V databázi památek naleznete (postupně) veškeré židovské památky s aktuálními i historickými fotografiemi, popisem stavu památky a její historií. U těch hřbitovů, které prošly důkladnou dokumentací naleznete plánek hřbitova a tabulku se jmény a daty pohřbených. Věříme, že zde naleznou cenný materiál všichni, kteří se zabývají historií, ale také zejména potomci rodin, kteří hledají své předky a jejichž vazby byly v minulosti často násilně zpřetrhány. Stránky spravuje společnost Matana a.s. (resp. samostatné oddělení Správa budov a hřbitovů), která byla založena ŽOP za účelem správy svého nemovitého majetku. Od roku 2002 jsou do péče společnosti zahrnuty i památky ve vlastnictví FŽOVíce informací

 

O nás

Zajišťujeme celkovou obnovu a údržbu židovských památek v České republice. Většina pozornosti je dnes zaměřena na péči o hřbitovy a o další objekty.

Více informací

Vyhledávání památek

Vyhledávejte židovské památky na mapě ČR. V jednotlivých heslech naleznete základní údaje, ale i historický úvod a množství fotografií.

Více informací

Objevte své předky

Připravujeme pro vás online databázi hřbitovů a náhrobků. Ve stávající verzi prozatím naleznete v heslech jednotlivých hřbitovů identifikační tabulku zemřelých.

Více informací

Adopce a sponzoring

Podílejte se s námi na obnově a údržbě hřbitovů. Vyberte si, kam váš dar bude směřovat, nebo účel příspěvku můžete nechat na našem rozhodnutí.

Více informací

 

Aktuality

Gustav Schwarzkopf (1915)

Gustav Schwarzkopf (1915)

17.5.2023

Nový židovský hřbitov v Praze

Více informací
J. a B. Glasovi (1901/1914)

J. a B. Glasovi (1901/1914)

17.5.2023

Nový židovský hřbitov v Praze

Více informací
A. a S. Korálkovi (1908/1912)

A. a S. Korálkovi (1908/1912)

17.5.2023

Nový židovský hřbitov v Praze

Více informací
Samuel Klein (1910)

Samuel Klein (1910)

17.5.2023

Nový židovský hřbitov na Žižkově

Více informací
Nové webové stránky

Nové webové stránky

5.9.2022

Více informací
Přihlásit se k odběru aktualit

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.